WelkomGlas-in-loodkunst mag zich verheugen in een sterk stijgende belangstelling. Dit ziet u terug in de vele adressen waar u terecht kunt voor restauratie van bestaand glas in lood of het laten uitvoeren van een nieuw of bestaand ontwerp.

In de Ondernemers Vereniging van Glazeniers hebben zich een groot aantal serieuze glasbewerkingsbedrijven aaneengesloten. Samen ijveren ze voor behoud van ambachtelijk vakmanschap, ze wisselen kennis en informatie uit en staan op de bres voor een kwalitatief goed product dat onder verantwoorde omstandigheden en met toewijding is vervaardigd.

De OVG verenigt creatieve vakmensen die zich onderscheiden van andere glazeniers doordat zij uiteindelijk allen een certificeringstraject volgen (EVC= Ervaring en Verworven Competenties) .Is het EVC-traject met succes doorlopen dan volgt er een glazeniersdiploma; een kwaliteitswaarborg voor de opdrachtgever. zie: kenniscentrumglas

Opleidings mogelijkheden zie: CvAE/Alg.informatie_Opleidingen

Maar ook:  Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

De samenstelling van de aangesloten glazeniers is divers; zowel traditionele glazeniers als glazeniers die zich bezig houden met andere technieken zoals tiffany, fusen, slumpen, zandstralen, appliqué, etsen, glaskunst, e.d. zijn lid van onze vereniging.

 

Portefeuille verdeling OVG-Bestuur* per 1 januari 2015


Voorzitter*

Mevr. M. Wolfswinkel       

 022-6720075

Verenigingsecretaris/communicatie*

Mevr. H.M. van der Does

 0573-769030

Penningmeester*

Dhr. R. van de Tak

 06-50486565

Website beheer/PR

Dhr R.Mertens

 010-5118396

Secretariaat

Mevr. H.M. van der Does

 0573-769030

Commissie Scholing

Vacature  

Financiële adviescommissie

Dhr C De Koning

 06-13459282

Financiële adviescommissie

Dhr G Sieders

 06-41240181

Geschillencommissie

Dhr G Jilleba

 06-56680153

Geschillencommissie

Dhr R Crèvecoeur

 06-11492878


Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG)

E: secretariaat@ovgonline.nl

 
 
Deze website is ontwikkeld door Bureau Canard m.b.v. PivotX